Psychoterapia dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną czyli więź jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą w trakcie trwania leczenia. Rozwój tej relacji oraz jej jakość pomagają pacjentowi poprawić swoje codzienne funkcjonowanie, zrozumieć samego siebie, poznać źródła swoich objawów tym samym dając ulgę a w dalszej perspektywie zmianę oraz poprawę swojego codziennego funkcjonowania. Dzięki pracy terapeutycznej pacjent może także pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie swoich najbliższych ( np. dzieci, współmałżonka).