Psychoterapia dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Psychoterapia dorosłych

Osobom dorosłym proponuję terapię indywidualną w przypadku kiedy pojawiają się:

  • problemy interpersonalne ( konflikty w relacjach w życiu osobistym lub zawodowym, trudności komunikacyjne, trudności z kontrolą własnych emocji)
  • depresja
  • objawy nerwicowe (bezsenność, zachowania kompulsywne, natręctwa)
  • kryzysy życiowe ( strach związany z rozpoczynaniem dorosłego życie, kryzys wieku średniego, zdrada, rozwód, utrata bliskiej osoby)
  • konflikty związane z własną tożsamością psychoseksualną.

Pierwsze trzy spotkania mają charakter konsultacyjny służą do rozpoznania obszaru trudności oraz zaproponowanie właściwej formy pomocy.

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się raz w tygodniu.     Czas trwania sesji to 45 - 50 min.