Psychoterapia dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Psychoterapia młodzieży

Okres dojrzewania to trudny okres i dla młodego człowieka i dla jego rodziców często towarzyszą mu silne emocje i poczucie niezrozumienia. 

Obszar pomocy :

  • zaburzenia zachowania( ucieczki z domu, częste wagary, zachowania opozycyjno-buntownicze, przekraczanie norm społecznych)
  • zaburzenia emocjonalne(fobie, trudności w kontaktach z rówieśnikami, nieśmiałość, wycofanie, depresje, nerwice, natręctwa)
  • zachowania autoagresywne(samookaleczenia, zaburzenia odżywiania)
  • trudności z nauką( fobie szkolne, brak motywacji)

Pierwsze trzy spotkania mają charakter konsultacyjny służą do rozpoznania obszaru trudności oraz zaproponowanie właściwej formy pomocy.

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się raz w tygodniu.     Czas trwania sesji to 45 - 50 min.