Psychoterapia dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Psychoterapia dzieci

Praca terapeutyczna z dzieckiem jest zawsze warunkowana zaufaniem jakim rodzic a przede wszystkim dziecko obdarza terapeutę. W pracy z dziećmi skupiam się przede wszystkim na stworzeniu bezpiecznej atmosfery, pełnej akceptacji, w której dziecko poczuje się swobodnie. Głównie wykorzystuje terapeutyczną funkcję zabawy.

Pomagam dzieciom, które:

  • mają trudności szkolne  (fobie szkolne, konflikty z rówieśnikami, trudność z przyswajaniem wiedzy)
  • przejawiają zaburzenia emocjonalne (lęki, moczenie nocne, częsta i uporczywa masturbacja, trudności w kontaktach z rodzicami i rodzeństwem, natręctwa,)
  • doznały urazu psychicznego ( wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców)
  • ujawniają zaburzenia zachowania ( agresywność, zachowania autodestrukcyjne, problemy adaptacyjne)
  • zaburzenia jedzenia

Pierwsze trzy spotkania mają charakter konsultacyjny służą do rozpoznania obszaru trudności oraz zaproponowanie właściwej formy pomocy.

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się raz w tygodniu.     Czas trwania sesji to 45 - 50 min.