Psychoterapia dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Psychoterapeuta Sylwia Sojda

   Nazywam się Sylwia Sojda  jestem pedagogiem, psychoterapeutą. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Swój warsztat psychoterapeutyczny doskonalę w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Terapii i Psychoedukacji "Kompas", poradni psychologiczno-pedagogicznej w Częstochowie, świetlicy socjoterapeutycznej, placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Obecnie pracuję na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Katowicach, gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. Dbając o jakość wykonywanej pracy i dobro pacjenta swoją pracę poddaję systematycznej superwizji certyfikowanego superwizora z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Swój warsztat pracy jako psychoterapeuta opieram o zasady  Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz członkiem Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta.

               Sylwia Sojda